"Tiana" - zamieszkała w Warszawie

Champion Polski

Próby Polowe - Dyplom III stopnia

Dysplazja HD A , PRA rcd 1 clear ,PRA rcd 4 carrier