12.08.2008 - 23.12.2010

Próby Polowe - Dyplom III stopnia