Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski, Rozpoczęty Championat Czech
Rozpoczęty Championat Słowacji, Próby Polowe - Dyplom III stopnia ,

HD D