12.08.2008 - 01.07.2018


Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski, Rozpoczęty Championat Czech
Rozpoczęty Championat Słowacji, Próby Polowe - Dyplom III stopnia ,

HD D