Młodzieżowy Champion Polski, Próby Polowe - Dyplom III stopnia