Seventh Heaven z Mahagonii

Młodzieżowy Champion Polski

Champion Polski

Próby Polowe - Dyplom III stopnia

Dysplazja HD A